Informace k elektronickému odevzdávání

Jak elektronicky odevzdávat?

Elektronickou cestou můžete odevzdat řešení buď zpracované v některém editoru anebo naskenované ručně psané řešení. Nahrávat lze pouze soubory ve formátu PDF. Proto skenujte nebo exportujte řešení do PDF. Vaše řešení můžete nahrávat na stránkách Pikomatu.

Řešení emailem nepřijímame!

POZOR! - Nebudeme opravovat řešení, která jsou vyfocená fotoaparátem nebo mobilem v nedostatečné kvalitě a čitelnosti.

Jak vytvořit PDF?

Soubor PDF lze vytvořit jak v originálním Adobe Acrobat, tak i ve většině editorů, včetně MS Word, LibreOffice či Open Office. V těchto textových editorech lze dokument uložit nebo exportovat (publikovat) přímo jako PDF soubor.

Druhou variantou je nainstalovat si PDF tiskárnu, dokument pak tisknete z libovolného zdroje a on se vám uloží jako PDF. Nejpoužívanějšími jsou PdfCreator nebo DoPDF. Lze si je stáhnout jako freeware. Maximální nahratelná velikost vašeho PDF souboru je 20MB.

POZOR - Nestačí pouze změnit koncovku z .docx (či jiné) na .pdf! Takto "vytvořené" pdf nelze nahrát a přečíst.

Co s obrázky?

Pokud chcete odevzdávat elektronicky řešení s obrázky, vložte obrázky přímo do dokumentu ke zbytku vašeho řešení. Obrázky můžete tvořit v GeoGebře, malování, GIMPu či dalších grafických editorech. Obrázek uložte ve formátu jpg, bmp, png či gif. Obrázky lze také nakreslit ručně a naskenovat. I v tomto případě vložte obrázek do zbytku řešení.

Jak řešení nahrát?

Na našich stránkách najdete nově odkaz na elektronické odevzdávání. Přihlásíte se pod svým jménem a heslem, které vám přišlo e-mailem. Pokud ne, ozvěte se nám. Po přihlášení se dostanete do samotné aplikace. Odevzdávání je možné do 00:00 v den odevzdání (př.: termín odevzdání je 2.12:, tedy nejpozději v 00:00 z 2.12. na 3.12. musí být řešení nahráno). Poté už nebude možné nahrát žádné další řešení. Doporučujeme se s aplikací seznámit dříve, než v den odeslání, pak už nemusí být čas řešit nejasností.

Řešení emailem nepřijímame!

Jak obdržím své opravené řešení?

Opravené řešení je k nalezení na TEPu, tam, kde se úlohy odevzdávají, tam je i sloupec s opravenými úlohami.